Media Komunikasi dan Informasi

DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v20i1

Published: 2016-05-30

|Abstract views: 2745 | Untitled Download: 10623 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.11
|Abstract views: 6613 | Untitled Download: 12512 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.4
|Abstract views: 5671 | Untitled Download: 6513 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6
|Abstract views: 4627 | Untitled Download: 11976 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.10
|Abstract views: 6042 | Untitled Download: 7705 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.12

Karakteristik Sensori Nasi dari Beberapa Varietas Padi Aromatik Lokal Indonesia

C. Hanny Wijaya, Hafida Kusumaningrum, Bram Kusbiantoro, Dody D. Handoko

63-80

|Abstract views: 1815 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.13
|Abstract views: 623 | Untitled Download: 3710 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.24
|Abstract views: 9035 | Untitled Download: 4173 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.25