Media Komunikasi dan Informasi

DOI: https://doi.org/10.33964/jp.v20i1

Published: 2016-05-30

|Abstract views: 2410 | Untitled Download: 10359 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.11
|Abstract views: 6217 | Untitled Download: 12008 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.4
|Abstract views: 5353 | Untitled Download: 6146 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.6
|Abstract views: 4345 | Untitled Download: 11650 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.10
|Abstract views: 5748 | Untitled Download: 7481 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.12

Karakteristik Sensori Nasi dari Beberapa Varietas Padi Aromatik Lokal Indonesia

C. Hanny Wijaya, Hafida Kusumaningrum, Bram Kusbiantoro, Dody D. Handoko

63-80

|Abstract views: 1767 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.13
|Abstract views: 575 | Untitled Download: 3675 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.24
|Abstract views: 7472 | Untitled Download: 3969 |
https://doi.org/10.33964/jp.v20i1.25